RoháčekŽalmy82,4

Žalmy 82:4

Vy­pros­tite chudob­ného a bied­neho, vy­trh­nite ho z ruky bez­božníkov!


Verš v kontexte

3 Súďte chudob­ného a sirotu podľa pravdy; vy­hlás­te bied­neho a núdz­neho za spraved­livého!
4 Vy­pros­tite chudob­ného a bied­neho, vy­trh­nite ho z ruky bez­božníkov!
5 Ale nevedia ani nerozumejú; chodia vo tme; po­hybujú sa všet­ky zá­klady zeme.

späť na Žalmy, 82

Príbuzné preklady Roháček

4 Vy­pros­tite chudob­ného a bied­neho, vy­trh­nite ho z ruky bez­božníkov!

Evanjelický

4 Vy­slobodzuj­te slabého a chudob­ného, z rúk bez­božníkov vy­tr­huj­te!

Ekumenický

4 Ochráňte utláčaného, chudob­ného, vy­trh­nite ho z moci bez­božníkov!

Bible21

4 Chudého ubožáka vysvobozujte, dejte mu uniknout z ruky ničemů!