RoháčekŽalmy82,3

Žalmy 82:3

Súďte chudob­ného a sirotu podľa pravdy; vy­hlás­te bied­neho a núdz­neho za spraved­livého!


Verš v kontexte

2 a hovorí: Do­kedy budete súdiť ne­spraved­livo a hľadieť na osobu bez­božných? Sélah.
3 Súďte chudob­ného a sirotu podľa pravdy; vy­hlás­te bied­neho a núdz­neho za spraved­livého!
4 Vy­pros­tite chudob­ného a bied­neho, vy­trh­nite ho z ruky bez­božníkov!

späť na Žalmy, 82

Príbuzné preklady Roháček

3 Súďte chudob­ného a sirotu podľa pravdy; vy­hlás­te bied­neho a núdz­neho za spraved­livého!

Evanjelický

3 Pri­slúžte právo slabému a sirote, pri­znaj­te spravod­livosť bied­nemu a núdz­nemu!

Ekumenický

3 Pri­súďte právo utláčanému a sirote, poníženému a chudob­nému vy­máhaj­te spravod­livosť.

Bible21

3 Chudých a si­ro­tků se zastávejte, nuzným a ubo­hým právo zjednej­te!