RoháčekŽalmy82,2

Žalmy 82:2

a hovorí: Do­kedy budete súdiť ne­spraved­livo a hľadieť na osobu bez­božných? Sélah.


Verš v kontexte

1 Žalm Azafov. Bôh stojí v shromaždení sil­ného Boha; súdi v strede bohov
2 a hovorí: Do­kedy budete súdiť ne­spraved­livo a hľadieť na osobu bez­božných? Sélah.
3 Súďte chudob­ného a sirotu podľa pravdy; vy­hlás­te bied­neho a núdz­neho za spraved­livého!

späť na Žalmy, 82

Príbuzné preklady Roháček

2 a hovorí: Do­kedy budete súdiť ne­spraved­livo a hľadieť na osobu bez­božných? Sélah.

Evanjelický

2 Do­kedy chcete chodiť zvrátene, nadŕžať bez­božným? Sela.

Ekumenický

2 Do­kedy chcete súdiť ne­spravod­livo a nadŕžať bez­božníkom? — Sela —

Bible21

2 „Jak dlouho bu­dete sou­dit převráceně, jak dlouho bu­dete na straně ničemů? sé­la