RoháčekŽalmy80,6

Žalmy 80:6

Kŕmiš ich chlebom sĺz a na­pájaš ich sl­zami z vedra.


Verš v kontexte

5 Hos­podine, Bože Zá­stupov, až do­kedy budeš horieť ­hnevom na mod­lit­bu svoj­ho ľudu?
6 Kŕmiš ich chlebom sĺz a na­pájaš ich sl­zami z vedra.
7 Učinil si nás našim súsedom pred­metom sváru, a naši ne­priatelia sa nám smejú medzi sebou.

späť na Žalmy, 80

Príbuzné preklady Roháček

6 Kŕmiš ich chlebom sĺz a na­pájaš ich sl­zami z vedra.

Evanjelický

6 Na­kŕmil si ich chlebom sĺz, na­pojil si ich veľkou mierou sĺz.

Ekumenický

6 Kŕmil si ich chlebom sĺz, z čaše pl­nej sĺz si ich na­pájal.

Bible21

6 Na­kr­mil jsi je chle­bem pláče, kalich slz plný jsi jim vy­pít dal.