RoháčekŽalmy80,14

Žalmy 80:14

Roz­rýva ho diviak z lesa, a spása ho poľná zver.


Verš v kontexte

13 Prečo si roz­boril jeho ohrady, aby ho všet­ci, ktorí idú ces­tou, otr­hávali?
14 Roz­rýva ho diviak z lesa, a spása ho poľná zver.
15 Bože Zá­stupov, na­vráť sa, prosíme! Po­hliad­ni z nebies a vidz a navštív ten­to vinič!

späť na Žalmy, 80

Príbuzné preklady Roháček

14 Roz­rýva ho diviak z lesa, a spása ho poľná zver.

Evanjelický

14 Diviak z lesa ju obžiera a poľná zver ju spása.

Ekumenický

14 Diviak z lesa ho obžiera a poľná zver ho spása.

Bible21

14 Les­ní kan­ci ji rozryli, polní zvířa­ta ji spásají!