RoháčekŽalmy80,12

Žalmy 80:12

Vy­hnal svoje letoras­ty až k moru a svoje výhon­ky až k veľkej rieke.


Verš v kontexte

11 Jeho tôňa po­kryla vr­chy, a jeho révy narást­ly jako cedry sil­ného Boha.
12 Vy­hnal svoje letoras­ty až k moru a svoje výhon­ky až k veľkej rieke.
13 Prečo si roz­boril jeho ohrady, aby ho všet­ci, ktorí idú ces­tou, otr­hávali?

späť na Žalmy, 80

Príbuzné preklady Roháček

12 Vy­hnal svoje letoras­ty až k moru a svoje výhon­ky až k veľkej rieke.

Evanjelický

12 Svoje úpon­ky vy­strela k moru a svoje výhon­ky až k Veľrieke.

Ekumenický

12 Svoje vet­vy vy­hnal až k moru a výhon­ky až k Rieke.

Bible21

12 Až k moři vy­s­la­la svo­je výhonky, její větévky až k Eufra­tu do­sáh­ly.