RoháčekŽalmy8,2

Žalmy 8:2

Hos­podine, náš Pane, jaké sláv­ne je tvoje meno na celej zemi, ktorý si dal svoje veličen­stvo na nebesiach!


Verš v kontexte

1 Náčel­níkovi ­spevác­keho sboru na nápev: Gitťan­ka. Žalm Dávidov.
2 Hos­podine, náš Pane, jaké sláv­ne je tvoje meno na celej zemi, ktorý si dal svoje veličen­stvo na nebesiach!
3 Z úst ne­mluv­niat a tých, ktorí požívajú pr­sia, pri­pravil si moc pre svojich protiv­níkov, aby si umlčal ne­priateľa a po­mstiaceho sa.

späť na Žalmy, 8

Príbuzné preklady Roháček

2 Hos­podine, náš Pane, jaké sláv­ne je tvoje meno na celej zemi, ktorý si dal svoje veličen­stvo na nebesiach!

Evanjelický

2 Ó Hos­podine, Pane náš, aké je sláv­ne Tvoje meno na celej zemi! Velebu svoju rozp­re­strel si nad nebesá.

Ekumenický

2 Hos­podin, Pán náš, aké vznešené je tvoje meno na celej zemi! Veleb­nosť svoju vy­výšil si nad nebesia.

Bible21

2 Hos­po­di­ne, Pane náš, všude na zemi slavné jméno máš! Svou slávou jsi pokryl ne­besa,

RoháčekŽalmy8,2