RoháčekŽalmy78,65

Žalmy 78:65

Po­tom sa pre­budil Pán ako zo sna, jako hr­dina, ktorý veselo vy­krikuje od vína,


Verš v kontexte

64 Jeho kňazi pad­li od meča, a jeho vdovy ne­plakaly.
65 Po­tom sa pre­budil Pán ako zo sna, jako hr­dina, ktorý veselo vy­krikuje od vína,
66 a zbil svojich protiv­níkov v tyle; dal im za údel večnú po­tupu.

späť na Žalmy, 78

Príbuzné preklady Roháček

65 Po­tom sa pre­budil Pán ako zo sna, jako hr­dina, ktorý veselo vy­krikuje od vína,

Evanjelický

65 Tu pre­citol Pán ako zo spán­ku, ako hr­dina roz­jarený vínom.

Ekumenický

65 Pán však pre­citol ako zo spán­ku, ako hr­dina roz­jarený vínom.

Bible21

65 Teh­dy Pán pro­ci­tl tak jako ze snu, jako bo­jovník, jenž byl vínem roz­jařen.