RoháčekŽalmy75,8

Žalmy 75:8

Ale Bôh, sud­ca, jed­ného ponižuje a druhého po­vyšuje.


Verš v kontexte

7 Lebo nie od východu ani od západu ani nie od púšte p­richádza povýšenie.
8 Ale Bôh, sud­ca, jed­ného ponižuje a druhého po­vyšuje.
9 Lebo kalich je v ruke Hos­podinovej, a víno sa v ňom pení: je pl­ný miešaného, a bude nelievať z neho, ba ešte i jeho kvas­nice vy­sr­kajú a vypijú všet­ci bez­božníci zeme.

späť na Žalmy, 75

Príbuzné preklady Roháček

8 Ale Bôh, sud­ca, jed­ného ponižuje a druhého po­vyšuje.

Evanjelický

8 ale Boh je sud­com: jed­ného ponižuje a druhého po­vyšuje.

Ekumenický

8 Len Boh je sud­ca: jed­ného poníži, druhého po­výši.

Bible21

8 Je­dině Bůh pře­ce soud­cem je – jedno­ho po­vyšuje, druhého snižuje.