RoháčekŽalmy75,3

Žalmy 75:3

Lebo si povedal: Keď prij­de uložený čas, ja budem súdiť spraved­livo.


Verš v kontexte

2 Oslavujeme ťa, Bože, oslavujeme. A že je blízke tvoje meno, o tom rozprávajú tvoje divy.
3 Lebo si povedal: Keď prij­de uložený čas, ja budem súdiť spraved­livo.
4 Keď sa rozp­lýva zem a h­rôzou všetci jej obyvatelia, v­tedy ja po­stavím jej stĺpy tak, aby stály. Sélah.

späť na Žalmy, 75

Príbuzné preklady Roháček

3 Lebo si povedal: Keď prij­de uložený čas, ja budem súdiť spraved­livo.

Evanjelický

3 Keď určím čas, spravod­livo budem súdiť.

Ekumenický

3 Ja určím čas, keď budem súdiť spravod­livo.

Bible21

3 Ty pravíš: „V čas, který určím sám, svůj sprave­dlivý soud vy­konám.