RoháčekŽalmy75,10

Žalmy 75:10

Ale ja budem zves­tovať s­kut­ky Pánove na veky; spievať budem Bohu Jakobov­mu žal­my.


Verš v kontexte

9 Lebo kalich je v ruke Hos­podinovej, a víno sa v ňom pení: je pl­ný miešaného, a bude nelievať z neho, ba ešte i jeho kvas­nice vy­sr­kajú a vypijú všet­ci bez­božníci zeme.
10 Ale ja budem zves­tovať s­kut­ky Pánove na veky; spievať budem Bohu Jakobov­mu žal­my.
11 A po­utínam všet­ky rohy bez­božníkov; vy­výšené budú rohy spraved­livého.

späť na Žalmy, 75

Príbuzné preklady Roháček

10 Ale ja budem zves­tovať s­kut­ky Pánove na veky; spievať budem Bohu Jakobov­mu žal­my.

Evanjelický

10 Ja to však budem hlásať naveky a ospevovať budem Boha Jákobov­ho.

Ekumenický

10 Ja však budem plesať naveky, ospevovať budem Boha Jákobov­ho.

Bible21

10 Já se však budu navěky radovat, Bohu Jáko­bovu budu zpívat žalm: