RoháčekŽalmy74,6

Žalmy 74:6

A teraz do­ved­na tlčú jej rez­by sekerami a obuch­mi.


Verš v kontexte

5 Zdalo sa to tak, ako keď ľudia do vy­soka sa za­háňajúc toporami t­nú do húšte stromovia.
6 A teraz do­ved­na tlčú jej rez­by sekerami a obuch­mi.
7 Pod­pálili tvoju svätyňu; z­rútiac ho na zem poškvr­nili príbytok tvoj­ho mena.

späť na Žalmy, 74

Príbuzné preklady Roháček

6 A teraz do­ved­na tlčú jej rez­by sekerami a obuch­mi.

Evanjelický

6 A po­tom všet­ky jeho rez­bár­ske diela roz­bili kladivom a toporom.

Ekumenický

6 Všet­ky rez­bár­ske diela zničili sekerou a kladivom.

Bible21

6 V je­diné chví­li všech­ny ry­ti­nyroz­bi­li se­ke­ra­mi a krumpáči.