RoháčekŽalmy74,23

Žalmy 74:23

Nezabud­ni na hlas svojich protiv­níkov, na hr­mot tých, ktorí po­vs­távajú proti tebe, a ktorý vystupuje ne­pres­taj­ne.


Verš v kontexte

21 Nech ne­od­chádza zpät utlačený za­han­bený; bied­ni a chudob­ní nech chvália tvoje meno.
22 Po­vs­taň, ó, Bože, a roz­rieš svoju pravotu! Roz­pomeň sa na svoje po­hanenie, k­toré sa ti deje od bláz­na každý deň.
23 Nezabud­ni na hlas svojich protiv­níkov, na hr­mot tých, ktorí po­vs­távajú proti tebe, a ktorý vystupuje ne­pres­taj­ne.

späť na Žalmy, 74

Príbuzné preklady Roháček

23 Nezabud­ni na hlas svojich protiv­níkov, na hr­mot tých, ktorí po­vs­távajú proti tebe, a ktorý vystupuje ne­pres­taj­ne.

Evanjelický

23 Nezabud­ni na hlas svojich protiv­níkov, na hučanie svojich od­por­cov, čo sa stále dvíha.

Ekumenický

23 Nezabud­ni na krik svojich protiv­níkov, na stále moc­nejší hukot svojich od­por­cov.

Bible21

23 Ne­za­po­mínej na řev svých nepřátel, křik tvých pro­tivníků stále vzmáhá se!