RoháčekŽalmy74,13

Žalmy 74:13

Ty si vo svojej sile roz­delil more; skrúšil si hlavy drakom na vodách.


Verš v kontexte

12 Avšak ty, Bože, si mojím Kráľom od dáv­na, ktorý pôsobíš nové a nové spasenie pro­stred zeme.
13 Ty si vo svojej sile roz­delil more; skrúšil si hlavy drakom na vodách.
14 Ty si rozt­ries­kal hlavy leviatána; dal si ho za po­krm ľudu na púšti.

späť na Žalmy, 74

Príbuzné preklady Roháček

13 Ty si vo svojej sile roz­delil more; skrúšil si hlavy drakom na vodách.

Evanjelický

13 Ty si roz­delil more svojou silou, rozt­ries­kal hlavy drakom na vodách.

Ekumenický

13 Ty si svojou silou ro­z­dvojil more, vod­ným ob­ludám si poroz­bíjal hlavy.

Bible21

13 Ty jsi svou si­lou roz­dě­lil moře, vodním ob­ludám jsi hlavy roz­tříš­til.