RoháčekŽalmy70,5

Žalmy 70:5

Nech sa veselia a radujú v tebe všet­ci, ktorí ťa hľadajú, a tí, ktorí milujú tvoje spasenie, nech vždyc­ky hovoria: Nech je velebený Bôh!


Verš v kontexte

4 Nech sa ob­rátia zpät pre svoju han­bu tí, ktorí vo zlom hovoria: Aha, aha!
5 Nech sa veselia a radujú v tebe všet­ci, ktorí ťa hľadajú, a tí, ktorí milujú tvoje spasenie, nech vždyc­ky hovoria: Nech je velebený Bôh!
6 Ale ja som bied­ny a chudob­ný; Bože, ponáhľaj sa ku mne! Mojou po­mocou a mojím vy­sloboditeľom si ty! Hos­podine, ne­od­kladaj!

späť na Žalmy, 70

Príbuzné preklady Roháček

5 Nech sa veselia a radujú v tebe všet­ci, ktorí ťa hľadajú, a tí, ktorí milujú tvoje spasenie, nech vždyc­ky hovoria: Nech je velebený Bôh!

Evanjelický

5 Nech sa tešia a radujú v Tebe všet­ci, ktorí Ťa hľadajú! A tí, čo spásu Tvoju milujú, nech vždy hovoria: Veľký je Hos­podin!

Ekumenický

5 Nech sa tešia a radujú v tebe všet­ci, čo ťa hľadajú, a tí, čo tvoju spásu milujú, nech vždy hovoria: Boh je veľký!

Bible21

5 Ať se však ra­dují a ve­se­lí se v to­běvšich­ni ti, kdo tě hledají. Ať navž­dy ří­kají: „Bůh je veliký!“ ti, kdo mi­lu­jí tvé spa­sení.