RoháčekŽalmy70,4

Žalmy 70:4

Nech sa ob­rátia zpät pre svoju han­bu tí, ktorí vo zlom hovoria: Aha, aha!


Verš v kontexte

3 Nech sa han­bia a rumenejú tí, ktorí hľadajú moju dušu! Nech uhnú zpät a stydia sa tí, ktorí chcú moje zlé.
4 Nech sa ob­rátia zpät pre svoju han­bu tí, ktorí vo zlom hovoria: Aha, aha!
5 Nech sa veselia a radujú v tebe všet­ci, ktorí ťa hľadajú, a tí, ktorí milujú tvoje spasenie, nech vždyc­ky hovoria: Nech je velebený Bôh!

späť na Žalmy, 70

Príbuzné preklady Roháček

4 Nech sa ob­rátia zpät pre svoju han­bu tí, ktorí vo zlom hovoria: Aha, aha!

Evanjelický

4 Pre svoju han­bu nech sa od­vrátia tí, čo mi vravia: Aha, aha!

Ekumenický

4 Nech sa za­han­bení od­vrátia tí, čo sa mi po­smievajú.

Bible21

4 Ať jsou za­hnáni svou vlastní hanebností­ti, kteří „Hohó!“ vo­lají.