RoháčekŽalmy70,3

Žalmy 70:3

Nech sa han­bia a rumenejú tí, ktorí hľadajú moju dušu! Nech uhnú zpät a stydia sa tí, ktorí chcú moje zlé.


Verš v kontexte

2 Bože, pos­pieš ma vy­trh­núť, Hos­podine, ponáhľaj sa mi na po­moc!
3 Nech sa han­bia a rumenejú tí, ktorí hľadajú moju dušu! Nech uhnú zpät a stydia sa tí, ktorí chcú moje zlé.
4 Nech sa ob­rátia zpät pre svoju han­bu tí, ktorí vo zlom hovoria: Aha, aha!

späť na Žalmy, 70

Príbuzné preklady Roháček

3 Nech sa han­bia a rumenejú tí, ktorí hľadajú moju dušu! Nech uhnú zpät a stydia sa tí, ktorí chcú moje zlé.

Evanjelický

3 Nech sa za­han­bia a za­pýria tí, čo mi siahajú na život; nech s han­bou od­tiah­nu tí, čo sa tešia z môj­ho nešťas­tia.

Ekumenický

3 Nech sa za­han­bia a za­pýria tí, čo ma chcú pri­praviť o život. Nech s hanbou ustúpia tí, čo sa tešia z môjho nešťas­tia.

Bible21

3 Ať jsou za­hanbeni, ať se stydí­ti, kdo mi usi­lu­jí o život! Ať jsou zpět za­hnáni, ať se hanbí, ti, kdo se ko­chají mým neštěstím!