RoháčekŽalmy70,2

Žalmy 70:2

Bože, pos­pieš ma vy­trh­núť, Hos­podine, ponáhľaj sa mi na po­moc!


Verš v kontexte

1 Náčel­níkovi ­spevác­keho sboru. Žalm Dávidov. Pri­pomínať.
2 Bože, pos­pieš ma vy­trh­núť, Hos­podine, ponáhľaj sa mi na po­moc!
3 Nech sa han­bia a rumenejú tí, ktorí hľadajú moju dušu! Nech uhnú zpät a stydia sa tí, ktorí chcú moje zlé.

späť na Žalmy, 70

Príbuzné preklady Roháček

2 Bože, pos­pieš ma vy­trh­núť, Hos­podine, ponáhľaj sa mi na po­moc!

Evanjelický

2 Ó Bože, za­chráň ma. Hos­podine, ponáhľaj sa mi na po­moc!

Ekumenický

2 Bože, ponáhľaj sa za­chrániť ma! Hos­podin, ponáhľaj sa mi po­môcť!

Bible21

2 Kéž bys mě, Bože, vysvobodil, pospěš mi, Hos­po­di­ne, na po­moc!