RoháčekŽalmy70,1

Žalmy 70:1

Náčel­níkovi ­spevác­keho sboru. Žalm Dávidov. Pri­pomínať.


Verš v kontexte

1 Náčel­níkovi ­spevác­keho sboru. Žalm Dávidov. Pri­pomínať.
2 Bože, pos­pieš ma vy­trh­núť, Hos­podine, ponáhľaj sa mi na po­moc!
3 Nech sa han­bia a rumenejú tí, ktorí hľadajú moju dušu! Nech uhnú zpät a stydia sa tí, ktorí chcú moje zlé.

späť na Žalmy, 70

Príbuzné preklady Roháček

1 Náčel­níkovi ­spevác­keho sboru. Žalm Dávidov. Pri­pomínať.

Evanjelický

1 Pre hudob­ný pred­nes. Dávidov. Ku kadid­lovej obeti.

Ekumenický

1 Zbor­maj­strovi. Dávidov. Na spomien­ku.

Bible21

1 Pro předního zpěváka. Památeční žalm Davi­dův.