RoháčekŽalmy7,8

Žalmy 7:8

A ob­stúpi ťa shromaždenie ľudí, a na­vráť sa nad ním na výsosť!


Verš v kontexte

7 Po­vs­taň, ó, Hos­podine, vo svojom hneve! Po­vznes sa na vztek­losť mojich protiv­níkov, zo­buď sa a po­spieš ku mne, ty, k­torý si roz­kázal súd.
8 A ob­stúpi ťa shromaždenie ľudí, a na­vráť sa nad ním na výsosť!
9 Hos­podin bude súdiť národy. Súď ma, Hos­podine, podľa mojej spraved­livos­ti a podľa ne­viny, k­torá je pri mne.

späť na Žalmy, 7

Príbuzné preklady Roháček

8 A ob­stúpi ťa shromaždenie ľudí, a na­vráť sa nad ním na výsosť!

Evanjelický

8 Nech Ťa ob­stúpi húf národov, zauj­mi svoj trón nad ním na výsos­ti.

Ekumenický

8 Nech ťa ob­kľúči zá­stup národov, za­sad­ni nad nimi na výsos­ti!

Bible21

8 Shro­máždění národů ať tě obklopí, znovu usedni na trůn nad nimi –

RoháčekŽalmy7,8