RoháčekŽalmy7,6

Žalmy 7:6

v­tedy nech honí ne­priateľ moju dušu a nech ju dostihne a pošliape môj život na zem a moju slávu nech položí do prachu. Sélah.


Verš v kontexte

5 ak som od­plácal zlým tomu, kto žil so mnou v po­koji (Áno, vy­tr­hoval som zo zlého toho, ktorý sa mi protivil bez príčiny! ),
6 v­tedy nech honí ne­priateľ moju dušu a nech ju dostihne a pošliape môj život na zem a moju slávu nech položí do prachu. Sélah.
7 Po­vs­taň, ó, Hos­podine, vo svojom hneve! Po­vznes sa na vztek­losť mojich protiv­níkov, zo­buď sa a po­spieš ku mne, ty, k­torý si roz­kázal súd.

späť na Žalmy, 7

Príbuzné preklady Roháček

6 v­tedy nech honí ne­priateľ moju dušu a nech ju dostihne a pošliape môj život na zem a moju slávu nech položí do prachu. Sélah.

Evanjelický

6 nech prena­sleduje ma ne­priateľ, nech do­stih­ne a do zeme zašliape mi život a česť mi zdep­tá do prachu! Sela.

Ekumenický

6 nech ne­priateľ prena­sleduje a do­stih­ne moju dušu, zašliap­ne môj život do zeme a moju česť zhodí do prachu. — Sela —

Bible21

6 pak ať mě honí a chytí protivník, ať pošlape můj život na zemi, mou čest ať v pra­chu vy­válí! sé­la

RoháčekŽalmy7,6