RoháčekŽalmy7,2

Žalmy 7:2

Hos­podine, môj Bože, k tebe sa utiekam; za­chráň ma od všet­kých tých, ktorí ma prena­sledujú, a vy­trh­ni ma!


Verš v kontexte

1 Žalost­ná pieseň Dávidova, ktorú spieval Hos­podinovi pre slová Kúša, syna Jeminiho.
2 Hos­podine, môj Bože, k tebe sa utiekam; za­chráň ma od všet­kých tých, ktorí ma prena­sledujú, a vy­trh­ni ma!
3 Aby ne­uch­vátil nep­riateľ ako lev moju dušu a neroz­tr­hal, keď by nebolo, kto by vy­trh­nul!

späť na Žalmy, 7

Príbuzné preklady Roháček

2 Hos­podine, môj Bože, k tebe sa utiekam; za­chráň ma od všet­kých tých, ktorí ma prena­sledujú, a vy­trh­ni ma!

Evanjelický

2 K Tebe sa utiekam, ó Hos­podine, Bože môj: za­chráň ma pred všet­kými mojimi prena­sledovateľmi a vy­trh­ni ma,

Ekumenický

2 Hos­podin, môj Boh, k tebe sa utiekam. Za­chráň ma pred všet­kými, čo ma prena­sledujú, a vy­sloboď ma,

Bible21

2 Hos­po­di­ne, Bože můj, na tebe spoléhám, zachraň mě, všech pronásledova­te­lů zbav!

RoháčekŽalmy7,2