RoháčekŽalmy7,16

Žalmy 7:16

Kopal jamu a vy­kopal ju a pad­nul do dolu, ktorý urobil.


Verš v kontexte

15 Hľa, počal ne­právosť, tehot­nel trápením a splodil lož.
16 Kopal jamu a vy­kopal ju a pad­nul do dolu, ktorý urobil.
17 Jeho trápenie sa ob­ráti na jeho hlavu, a jeho ukrut­nosť sos­túpi na jeho temä.

späť na Žalmy, 7

Príbuzné preklady Roháček

16 Kopal jamu a vy­kopal ju a pad­nul do dolu, ktorý urobil.

Evanjelický

16 Vy­kopal jamu, vy­hĺbil ju; padol však do prie­hl­b­ne, ktorú si sám urobil.

Ekumenický

16 Kope jamu, vy­hĺbi ju, ale spad­ne do prie­hl­b­ne, ktorú pri­chys­tal.

Bible21

16 Ten já­mu kopal, až ji vyhloubil, spadl do pasti, kte­rou na­stražil.