RoháčekŽalmy7,10

Žalmy 7:10

Nech je raz koniec zlos­ti bez­božných, a po­stav pev­ne spraved­livého. Ale však ten, kto zkúša srd­cia a ľad­viny, je spravedlivý Bôh.


Verš v kontexte

9 Hos­podin bude súdiť národy. Súď ma, Hos­podine, podľa mojej spraved­livos­ti a podľa ne­viny, k­torá je pri mne.
10 Nech je raz koniec zlos­ti bez­božných, a po­stav pev­ne spraved­livého. Ale však ten, kto zkúša srd­cia a ľad­viny, je spravedlivý Bôh.
11 Môj štít je u Boha, ktorý za­chraňuje úp­rim­ných srd­com.

späť na Žalmy, 7

Príbuzné preklady Roháček

10 Nech je raz koniec zlos­ti bez­božných, a po­stav pev­ne spraved­livého. Ale však ten, kto zkúša srd­cia a ľad­viny, je spravedlivý Bôh.

Evanjelický

10 Nech zloba bez­božníkov pre­stane, a spravod­livého Ty upev­ni, Ty, ktorý skúmaš srd­cia i ľad­viny, ó Bože spravod­livý!

Ekumenický

10 Skon­cuj so zlobou bez­božníkov, pod­por spravod­livého, spravod­livý Bože, ktorý skúmaš srd­cia i ob­ličky.

Bible21

10 Ukonči pod­lost ničemných, spravedlivého však posilni, spravedlivý Bože, ty zkou­máš srd­ce i svědo­mí!