RoháčekŽalmy69,18

Žalmy 69:18

A ne­skrývaj svojej tvári pred svojím služob­níkom, lebo mi je úz­ko. Rých­le sa mi ohlás.


Verš v kontexte

17 Ozvi sa mi, Hos­podine, lebo je dob­rá tvoja milosť. Podľa množs­tva svoj­ho milo­sr­den­stva po­hliad­ni na mňa!
18 A ne­skrývaj svojej tvári pred svojím služob­níkom, lebo mi je úz­ko. Rých­le sa mi ohlás.
19 Pri­blíž sa mojej duši; vy­pros­ti ju! Vy­kúp ma pre mojich ne­priateľov!

späť na Žalmy, 69

Príbuzné preklady Roháček

18 A ne­skrývaj svojej tvári pred svojím služob­níkom, lebo mi je úz­ko. Rých­le sa mi ohlás.

Evanjelický

18 Ne­skrývaj tvár svoju pred svojím sluhom, lebo mi je úz­ko; rých­lo sa mi ohlás.

Ekumenický

18 Ne­skrývaj svoju tvár pred svojím sluhom, lebo som v tiesni. Rých­lo sa mi oz­vi!

Bible21

18 Před svým služebníkem svou tvář neskrývej, je mi tak úzko – po­spěš, vy­s­lyš mě!