RoháčekŽalmy67,7

Žalmy 67:7

Zem vy­dá svoju úrodu, a bude nás žeh­nať Bôh, náš Bôh.


Verš v kontexte

6 Národy ťa budú chváliť, Bože; budú ťa chváliť všet­ky národy.
7 Zem vy­dá svoju úrodu, a bude nás žeh­nať Bôh, náš Bôh.
8 Bôh nás bude žeh­nať, a budú sa ho báť všet­ky kon­ce zeme.

späť na Žalmy, 67

Príbuzné preklady Roháček

7 Zem vy­dá svoju úrodu, a bude nás žeh­nať Bôh, náš Bôh.

Evanjelický

7 Zem vy­dala svoju úrodu: požeh­náva nás Boh, náš Boh.

Ekumenický

7 Zem vy­dala svoju úrodu, Boh nás žeh­ná, náš Boh.

Bible21

7 Úro­du svou kéž nám země dává – Bůh, náš Bůh, kéž nám požeh­ná!