RoháčekŽalmy67,4

Žalmy 67:4

A budú ťa chváliť národy. Bože, budú ťa chváliť všet­ky národy.


Verš v kontexte

3 Aby znali na zemi tvoju ces­tu, vo všet­kých národoch tvoje spasenie.
4 A budú ťa chváliť národy. Bože, budú ťa chváliť všet­ky národy.
5 Ľudia sa budú radovať a budú plesať, lebo budeš spraved­livo súdiť národy a s­pravujúc ľudí po­vedieš ich na zemi. Sélah.

späť na Žalmy, 67

Príbuzné preklady Roháček

4 A budú ťa chváliť národy. Bože, budú ťa chváliť všet­ky národy.

Evanjelický

4 Ó Bože, nech Ťa zvelebujú národy, nech Ťa velebia všet­ky národy!

Ekumenický

4 Nech ťa velebia, Bože, národy, nech ťa velebia všet­ci ľudia!

Bible21

4 Ať tě náro­dy, Bože, slaví, ať tě oslavují všech­ny náro­dy!