RoháčekŽalmy66,8

Žalmy 66:8

Dob­rorečte, národy, nášmu Bohu a daj­te čuť hlas jeho chvály,


Verš v kontexte

7 Vo svojej hr­din­skej sile panuje na veky; jeho oči po­zorujú národy; spur­ní nech sa ne­povyšujú! Sélah.
8 Dob­rorečte, národy, nášmu Bohu a daj­te čuť hlas jeho chvály,
9 ktorý za­choval našu dušu pri živote a nedal, aby sa po­hla naša noha.

späť na Žalmy, 66

Príbuzné preklady Roháček

8 Dob­rorečte, národy, nášmu Bohu a daj­te čuť hlas jeho chvály,

Evanjelický

8 Národy, dob­rorečte nášmu Bohu a zvučne roz­hlasuj­te Jeho chválu!

Ekumenický

8 Národy, veleb­te nášho Boha, nech o ňom za­znie hlas­ný chválo­spev!

Bible21

8 Naše­mu Bo­hu, náro­dy, dobrořečte, hlas jeho chvály nech­te znít.