RoháčekŽalmy66,6

Žalmy 66:6

Ob­rátil more na sušinu; cez rieku prešli pešo; tam sme sa radovali v ňom!


Verš v kontexte

5 Poďte a vidz­te skut­ky Boha! Hroz­ný je čo do činu pri synoch človeka!
6 Ob­rátil more na sušinu; cez rieku prešli pešo; tam sme sa radovali v ňom!
7 Vo svojej hr­din­skej sile panuje na veky; jeho oči po­zorujú národy; spur­ní nech sa ne­povyšujú! Sélah.

späť na Žalmy, 66

Príbuzné preklady Roháček

6 Ob­rátil more na sušinu; cez rieku prešli pešo; tam sme sa radovali v ňom!

Evanjelický

6 Pre­menil more na suchú zem, cez rieku prešli na nohách; nuž raduj­me sa v Ňom!

Ekumenický

6 Pre­menil more na súš, cez rieku prešli pešo. Raduj­me sa teda v ňom!

Bible21

6 V pevni­nu kdy­si ob­rá­til mořea pěšky přeš­li přes ře­ku – po­jď­te, ra­duj­me se v něm!