RoháčekŽalmy66,20

Žalmy 66:20

Požeh­naný Bôh, ktorý ne­od­miet­nul mojej mod­lit­by a ne­odňal odo mňa svojej milos­ti.


Verš v kontexte

18 Keby som bol hľadel na ne­právosť vo svojom srd­ci, nebol by vy­slyšal Pán.
19 Ale Bôh vy­slyšal a pozoroval na hlas mojej mod­lit­by.
20 Požeh­naný Bôh, ktorý ne­od­miet­nul mojej mod­lit­by a ne­odňal odo mňa svojej milos­ti.

späť na Žalmy, 66

Príbuzné preklady Roháček

20 Požeh­naný Bôh, ktorý ne­od­miet­nul mojej mod­lit­by a ne­odňal odo mňa svojej milos­ti.

Evanjelický

20 Požeh­naný Boh, ktorý ne­od­mietol moju mod­lit­bu a ne­odňal mi svoju milosť!

Ekumenický

20 Nech je zvelebený Boh, ktorý ne­od­mietol moju mod­lit­bu a ne­odop­rel mi svoju milosť.

Bible21

20 Bůh ať je požeh­nán – ­mou prosbu neodmítl, svou lás­ku mi ne­odňal!