RoháčekŽalmy66,19

Žalmy 66:19

Ale Bôh vy­slyšal a pozoroval na hlas mojej mod­lit­by.


Verš v kontexte

18 Keby som bol hľadel na ne­právosť vo svojom srd­ci, nebol by vy­slyšal Pán.
19 Ale Bôh vy­slyšal a pozoroval na hlas mojej mod­lit­by.
20 Požeh­naný Bôh, ktorý ne­od­miet­nul mojej mod­lit­by a ne­odňal odo mňa svojej milos­ti.

späť na Žalmy, 66

Príbuzné preklady Roháček

19 Ale Bôh vy­slyšal a pozoroval na hlas mojej mod­lit­by.

Evanjelický

19 Ale Boh počul, po­všimol si hlas mojej mod­lit­by.

Ekumenický

19 Boh ma však vy­počul, všimol si hlas mojej mod­lit­by.

Bible21

19 Bůh mě však vy­s­lyše­la po­přál sluch mé mod­lit­bě!