RoháčekŽalmy66,18

Žalmy 66:18

Keby som bol hľadel na ne­právosť vo svojom srd­ci, nebol by vy­slyšal Pán.


Verš v kontexte

17 Na neho som volal svojimi ús­ty, a vy­vyšoval som ho svojím jazykom.
18 Keby som bol hľadel na ne­právosť vo svojom srd­ci, nebol by vy­slyšal Pán.
19 Ale Bôh vy­slyšal a pozoroval na hlas mojej mod­lit­by.

späť na Žalmy, 66

Príbuzné preklady Roháček

18 Keby som bol hľadel na ne­právosť vo svojom srd­ci, nebol by vy­slyšal Pán.

Evanjelický

18 Keby som ne­videl vo svojom srd­ci ne­právosť, Pán by ma ne­vys­lyšal.

Ekumenický

18 Keby som bol mal v srdci zlý úmysel, Pán by ma nebol vy­počul.

Bible21

18 Hanebnost kdybych si v srd­ci choval, můj Pán by mě jis­tě nes­lyšel.