RoháčekŽalmy66,15

Žalmy 66:15

Zápal­né obeti tučných barán­kov ti budem obetovať, s kadivom škop­cov; pri­pravím vola s koz­lami. Sélah.


Verš v kontexte

14 to, čo vy­riek­ly moje rty, a po­vedaly moje ús­ta vtedy, keď mi bolo úz­ko.
15 Zápal­né obeti tučných barán­kov ti budem obetovať, s kadivom škop­cov; pri­pravím vola s koz­lami. Sélah.
16 Poďte, čuj­te všet­ci, ktorí sa bojíte Boha, a budem rozp­rávať, čo učinil mojej duši.

späť na Žalmy, 66

Príbuzné preklady Roháček

15 Zápal­né obeti tučných barán­kov ti budem obetovať, s kadivom škop­cov; pri­pravím vola s koz­lami. Sélah.

Evanjelický

15 Obetujem Ti tučné zápaly s dymom baranov, pri­pravím Ti dobytok s koz­lami. Sela.

Ekumenický

15 Prinesiem ti tučné spaľované obety s obetným dymom baranov, pri­pravím ti býky a capy. — Sela —

Bible21

15 Zápaly při­ne­su ti ze zvířat vykrmených, berany pro tebe v dým proměním, býky i koz­ly ti jako oběť připravím! sé­la