RoháčekŽalmy60,4

Žalmy 60:4

Bol si za­triasol zemou a roz­tr­hol si ju; uzdrav jej trh­liny, lebo sa po­táča od úderov.


Verš v kontexte

3 Bože, bol si nás za­vr­hol a bol si nás roz­tr­hol, hneval si sa; na­vráť nám zase p­redošlý pokoj!
4 Bol si za­triasol zemou a roz­tr­hol si ju; uzdrav jej trh­liny, lebo sa po­táča od úderov.
5 Bol si dal vidieť svoj­mu ľudu tvr­dé veci: na­pájal si nás vínom zá­vratu.

späť na Žalmy, 60

Príbuzné preklady Roháček

4 Bol si za­triasol zemou a roz­tr­hol si ju; uzdrav jej trh­liny, lebo sa po­táča od úderov.

Evanjelický

4 Zemou si za­triasol a rozštiepil si ju; za­ceľ jej trh­liny, lebo sa kláti.

Ekumenický

4 Za­triasol si krajinou a rozštiepil si ju. Za­ceľ jej trh­liny, lebo sa otriasa.

Bible21

4 Zemí jsi třá­sl, na kusy tříštil, její pukli­ny uz­drav, už se roz­padá!