RoháčekŽalmy6,2

Žalmy 6:2

Hos­podine, nekáraj ma vo svojom hneve a ne­tres­ci ma vo svojej prch­livos­ti!


Verš v kontexte

1 Náčel­níkovi ­spevác­keho sboru na neginót; na nápev: Ôs­ma. .. Žalm Dávidov.
2 Hos­podine, nekáraj ma vo svojom hneve a ne­tres­ci ma vo svojej prch­livos­ti!
3 Zmiluj sa nado mnou, Hos­podine, lebo som zomd­lený; uzdrav ma, Hos­podine, lebo moje kos­ti sa chvejú zdesením;

späť na Žalmy, 6

Príbuzné preklady Roháček

2 Hos­podine, nekáraj ma vo svojom hneve a ne­tres­ci ma vo svojej prch­livos­ti!

Evanjelický

2 Ó Hos­podine, ne­stres­taj ma vo svojom hneve a v prch­kos­ti svojej ma nekar­haj.

Ekumenický

2 Ne­tres­taj ma, Hos­podin, vo svojom hneve a vo svojom roz­horčení ma nekar­haj!

Bible21

2 Nekárej mě, Hos­po­di­ne, v hněvu svém, ve svém roz­lícení mě netres­tej!

RoháčekŽalmy6,2