RoháčekŽalmy59,9

Žalmy 59:9

Ale ty, Hos­podine, sa im smeješ, vy­smievaš sa všet­kým národom.


Verš v kontexte

8 Hľa, brep­tajú svojimi ús­ty; meče sú v ich rtoch. Lebo veď v­raj ktože počuje?!
9 Ale ty, Hos­podine, sa im smeješ, vy­smievaš sa všet­kým národom.
10 Keď on pre­vádza svoju moc, ja mám ob­rátený svoj po­zor na teba; lebo ty, Bože, si mojím vy­sokým hradom.

späť na Žalmy, 59

Príbuzné preklady Roháček

9 Ale ty, Hos­podine, sa im smeješ, vy­smievaš sa všet­kým národom.

Evanjelický

9 Ale Ty, Hos­podine, sa im smeješ, Ty vy­smievaš sa všet­kým po­hanom.

Ekumenický

9 Ty sa im však, Hos­podin, smeješ, vy­smievaš sa všet­kým po­hanom.

Bible21

9 To­bě jsou, Hos­po­di­ne, jen pro smích, všem těm po­hanům se vy­smíváš.