RoháčekŽalmy59,8

Žalmy 59:8

Hľa, brep­tajú svojimi ús­ty; meče sú v ich rtoch. Lebo veď v­raj ktože počuje?!


Verš v kontexte

7 Večer sa vracajú, brechajú ako pes a chodia okolo mes­ta.
8 Hľa, brep­tajú svojimi ús­ty; meče sú v ich rtoch. Lebo veď v­raj ktože počuje?!
9 Ale ty, Hos­podine, sa im smeješ, vy­smievaš sa všet­kým národom.

späť na Žalmy, 59

Príbuzné preklady Roháček

8 Hľa, brep­tajú svojimi ús­ty; meče sú v ich rtoch. Lebo veď v­raj ktože počuje?!

Evanjelický

8 Hľa, slin­tajú ús­tami, na perách majú meče, veď ktože počuje?

Ekumenický

8 Ús­ta sa im penia, medzi perami majú meče. Veď ktože počuje?

Bible21

8 Po­hleď, co ús­ty prskají! Svými rty bodají jako dý­ka­mi – mys­lí si: „Kdo to uslyší?“