RoháčekŽalmy59,7

Žalmy 59:7

Večer sa vracajú, brechajú ako pes a chodia okolo mes­ta.


Verš v kontexte

6 A ty, Hos­podine, Bože Zá­stupov, Bože Iz­raelov, pre­cít­ni, aby si navštívil všet­ky národy! Nezľutuj sa nad ni­ktorým z vierolom­níkov, páchajúcich neprávosť. Sélah.
7 Večer sa vracajú, brechajú ako pes a chodia okolo mes­ta.
8 Hľa, brep­tajú svojimi ús­ty; meče sú v ich rtoch. Lebo veď v­raj ktože počuje?!

späť na Žalmy, 59

Príbuzné preklady Roháček

7 Večer sa vracajú, brechajú ako pes a chodia okolo mes­ta.

Evanjelický

7 Vracajú sa pod­večer, za­výjajú ako psy, obiehajú mes­to.

Ekumenický

7 Vracajú sa po večeroch, za­výjajú sťa psy, po­behujú okolo mes­ta.

Bible21

7 Večer se vracejí, ště­kají jako psi, po ce­lém městě běhají.