RoháčekŽalmy59,18

Žalmy 59:18

Moja silo! Tebe budem spievať žal­my! Pre­tože Bôh je mojím vy­sokým hradom, môj milos­tivý Bôh.


Verš v kontexte

16 Nech sa túlajú za po­kr­mom, a jest­li sa ne­na­sýtia, nech tak nocujú.
17 Ale ja budem ospevovať tvoju silu a h­neď za rána budem plesajúc spievať o tvojej milos­ti, lebo si mi bol vy­sokým hradom a útočišťom v deň, keď mi bolo úz­ko.
18 Moja silo! Tebe budem spievať žal­my! Pre­tože Bôh je mojím vy­sokým hradom, môj milos­tivý Bôh.

späť na Žalmy, 59

Príbuzné preklady Roháček

18 Moja silo! Tebe budem spievať žal­my! Pre­tože Bôh je mojím vy­sokým hradom, môj milos­tivý Bôh.

Evanjelický

18 Ty, sila moja, Tebe budem spievať chvály, lebo Boh mi je hradom, môj milos­tivý Boh.

Ekumenický

18 Moja sila, kiež ťa oslavujem, lebo ty, Bože, si moja pev­nosť, môj milos­tivý Boh.

Bible21

18 Ty jsi má sí­la, to­bě zazpívám, ty, Bože, jsi můj pevný hrad, Bože, lásko má!