RoháčekŽalmy59,14

Žalmy 59:14

Učiň koniec vo s­vojom prchkom hneve, učiň im koniec, tak aby ich nebolo, a aby po­znali, že Bôh panuje v Jakobovi, všade až do končín zeme. Sélah.


Verš v kontexte

13 P­re hriech svojich úst, p­re slovo svojich rtov nech sú lapení vo svojej pýche a pre kliat­bu a pre lož, ktorú rozp­rávajú.
14 Učiň koniec vo s­vojom prchkom hneve, učiň im koniec, tak aby ich nebolo, a aby po­znali, že Bôh panuje v Jakobovi, všade až do končín zeme. Sélah.
15 A tak tedy nech sa na­vrátia večer, nech brešú jako pes a behajú okolo mes­ta.

späť na Žalmy, 59

Príbuzné preklady Roháček

14 Učiň koniec vo s­vojom prchkom hneve, učiň im koniec, tak aby ich nebolo, a aby po­znali, že Bôh panuje v Jakobovi, všade až do končín zeme. Sélah.

Evanjelický

14 Skon­cuj s nimi v hneve, skon­cuj, nech ich nieto! Nech zvedia, že Boh je vladárom v Jákobovi do končín zeme. Sela.

Ekumenický

14 Skon­cuj s nimi v hneve! Skon­cuj, nech ich niet! Nech vedia, že Boh vlád­ne v Jákobovi až do končín zeme. — Sela —

Bible21

14 vy­hlaď je ve svém hněvu, vy­hlaď dočista! Jen ať se do­zví zem­ské končiny, že Bůh je vlád­cem Jáko­ba! sé­la