RoháčekŽalmy59,13

Žalmy 59:13

P­re hriech svojich úst, p­re slovo svojich rtov nech sú lapení vo svojej pýche a pre kliat­bu a pre lož, ktorú rozp­rávajú.


Verš v kontexte

12 Ne­pobi ich, aby nezabudol môj ľud. Spôsob to vo svojej moci, aby sa túlali a poníž ich, ty, náš štítu, náš Pane!
13 P­re hriech svojich úst, p­re slovo svojich rtov nech sú lapení vo svojej pýche a pre kliat­bu a pre lož, ktorú rozp­rávajú.
14 Učiň koniec vo s­vojom prchkom hneve, učiň im koniec, tak aby ich nebolo, a aby po­znali, že Bôh panuje v Jakobovi, všade až do končín zeme. Sélah.

späť na Žalmy, 59

Príbuzné preklady Roháček

13 P­re hriech svojich úst, p­re slovo svojich rtov nech sú lapení vo svojej pýche a pre kliat­bu a pre lož, ktorú rozp­rávajú.

Evanjelický

13 Hriechom ich úst je reč ich perí, nech sa polapia vo svojej pýche pre kliat­bu a lož, čo vy­slovujú!

Ekumenický

13 Hriechom ich úst je vy­riek­nuté slovo. Nech uviaz­nu vo vlast­nej pýche pre kliat­bu a lož, čo vy­slovia!

Bible21

13 Za hří­chy je­jich úst, za slova je­jich rtůje­jich vlastní pý­cha kéž by je lapila! Za všech­ny je­jich klet­by, za všech­ny lži