RoháčekŽalmy59,12

Žalmy 59:12

Ne­pobi ich, aby nezabudol môj ľud. Spôsob to vo svojej moci, aby sa túlali a poníž ich, ty, náš štítu, náš Pane!


Verš v kontexte

11 Bôh mojej milos­ti ma predíde. Bôh mi dá vidieť pom­stu nad mojimi ne­priateľmi, ktorí ma strežú.
12 Ne­pobi ich, aby nezabudol môj ľud. Spôsob to vo svojej moci, aby sa túlali a poníž ich, ty, náš štítu, náš Pane!
13 P­re hriech svojich úst, p­re slovo svojich rtov nech sú lapení vo svojej pýche a pre kliat­bu a pre lož, ktorú rozp­rávajú.

späť na Žalmy, 59

Príbuzné preklady Roháček

12 Ne­pobi ich, aby nezabudol môj ľud. Spôsob to vo svojej moci, aby sa túlali a poníž ich, ty, náš štítu, náš Pane!

Evanjelický

12 Ne­pobi ich, aby môj ľud nezabudol, pre­háňaj ich svojou silou a zvrh­ni ich, Pane, pavéza naša!

Ekumenický

12 Nezabíjaj ich, aby môj ľud nezabudol. Rozožeň ich svojou silou a zvrh­ni ich! Pane, ty si náš štít!

Bible21

12 Ještě je ne­po­bíjej, můj lid by zapomněl, mocně však jimi otřes a po­niž je, Pane můj, vž­dyť jsi náš štít!