RoháčekŽalmy52,4

Žalmy 52:4

Tvoj jazyk mys­lí na zkazu; je ako na­os­trená brit­va a robí lesť.


Verš v kontexte

3 P­rečo sa chlúbiš nešľachet­nosťou, ó, moc­ný? ! Milosť sil­ného Boha ­tr­vá každého dňa!
4 Tvoj jazyk mys­lí na zkazu; je ako na­os­trená brit­va a robí lesť.
5 Viacej miluješ zlé ako dob­ré; radšej hovoríš lož ako to, čo je spravedlivé. Sélah.

späť na Žalmy, 52

Príbuzné preklady Roháček

4 Tvoj jazyk mys­lí na zkazu; je ako na­os­trená brit­va a robí lesť.

Evanjelický

4 Skazu vy­mýšľaš, tvoj jazyk je ako os­trá brit­va, ty pod­vod­ník!

Ekumenický

4 Vy­mýšľaš skazu, tvoj jazyk je ako os­trá brit­va, ty pod­vod­ník!

Bible21

4 Záhu­bu chys­táš svým jazykem, tou os­trou břitvou pácháš lest.