RoháčekŽalmy52,10

Žalmy 52:10

Ale ja budem ako zelenajúca sa oliva v dome Božom, lebo sa nadejem na milosť Božiu na veky vekov.


Verš v kontexte

9 Hľa, to je ten človek, ktorý ne­učinil Boha svojou pev­nosťou, ale sa nadejal na svoje veľké bohat­stvo a zmocňoval sa vo svojej zkaze.
10 Ale ja budem ako zelenajúca sa oliva v dome Božom, lebo sa nadejem na milosť Božiu na veky vekov.
11 Veles­láviť ťa budem, ó, Pane, na veky, že si to učinil, a budem očakávať na tvoje meno, lebo je dob­ré pred tvojimi svätými.

späť na Žalmy, 52

Príbuzné preklady Roháček

10 Ale ja budem ako zelenajúca sa oliva v dome Božom, lebo sa nadejem na milosť Božiu na veky vekov.

Evanjelický

10 Ja som však v dome Božom ako čer­stvá oliva; na večné veky dúfam v milosť Božiu.

Ekumenický

10 Ja som však v Božom chráme ako čer­stvá oliva, dúfam v Božiu milosť na večné veky.

Bible21

10 Já ale budu jako oliva – v Božím do­mě budu rozkvétat. Na Boží lás­ku to­tiž spo­léhám­stále, na­pořád.