RoháčekŽalmy51,8

Žalmy 51:8

Hľa, praješ si prav­du vo vnútor­nos­tiach. A tedy v skrytom mi daj znať múd­rosť.


Verš v kontexte

7 Hľa, v ne­právos­ti som splodený, a v hriechu ma počala moja mat­ka.
8 Hľa, praješ si prav­du vo vnútor­nos­tiach. A tedy v skrytom mi daj znať múd­rosť.
9 Očis­ti ma od hriechu yzopom, a budem čis­tý; umy ma, a budem belší ako sneh.

späť na Žalmy, 51

Príbuzné preklady Roháček

8 Hľa, praješ si prav­du vo vnútor­nos­tiach. A tedy v skrytom mi daj znať múd­rosť.

Evanjelický

8 Hľa, obľubuješ hl­bokú prav­du; a v skrytos­ti mi praješ po­znať múd­rosť.

Ekumenický

8 Hľa, ty obľubuješ prav­du vo vnút­ri človeka, dávaš mi po­znať hĺb­ku múd­ros­ti.

Bible21

8 Ty však jsi od počátku toužil po věrnosti, už v lůně matky učils mě moud­rosti.