RoháčekŽalmy51,13

Žalmy 51:13

Neza­vrh­ni ma zp­red svojej tvári a ne­vez­mi odo mňa svoj­ho Svätého Ducha.


Verš v kontexte

12 Stvor mi čis­té srd­ce, ó, Bože, a ob­nov priameho ducha v mojom vnút­ri.
13 Neza­vrh­ni ma zp­red svojej tvári a ne­vez­mi odo mňa svoj­ho Svätého Ducha.
14 Na­vráť mi radosť svoj­ho spasenia a podop­ri ma dob­rovoľným duchom!

späť na Žalmy, 51

Príbuzné preklady Roháček

13 Neza­vrh­ni ma zp­red svojej tvári a ne­vez­mi odo mňa svoj­ho Svätého Ducha.

Evanjelický

13 Od svojej tváre neza­vrh­ni ma a svoj­ho svätého Ducha mi ne­od­nímaj!

Ekumenický

13 Ne­od­vrh­ni ma od seba, ne­od­nímaj mi svoj­ho svätého ducha!

Bible21

13 Ne­vy­háněj mě ze své přítomnosti, svého svatého Du­cha ne­ber mi!