RoháčekŽalmy51,1

Žalmy 51:1

Náčel­níkovi ­spevác­keho sboru. Žalm Dávidov.


Verš v kontexte

1 Náčel­níkovi ­spevác­keho sboru. Žalm Dávidov.
2 Keď prišiel k nemu prorok Nátan, ako bol vošiel k Batšebe.
3 Zmiluj sa nado mnou, ó, Bože, podľa svojej milos­ti! Podľa množs­tva svoj­ho milo­sr­den­stva za­hľaď moje pre­stúpenia.

späť na Žalmy, 51

Príbuzné preklady Roháček

1 Náčel­níkovi ­spevác­keho sboru. Žalm Dávidov.

Evanjelický

1 Pre hudob­ný pred­nes. Žalm Dávidov. Po tom, čo bol Dávid s Batšebou,

Ekumenický

1 Zbor­maj­strovi. Žalm Dávida,

Bible21

1 Pro předního zpěváka. Žalm Davi­dův.