RoháčekŽalmy50,6

Žalmy 50:6

A nebesia budú oznamovať jeho spraved­livosť, lebo on, Bôh, je sud­com. Sélah.


Verš v kontexte

5 Shromaždite mi mojich svätých, ktorí učinili so mnou sm­luvu pri obeti.
6 A nebesia budú oznamovať jeho spraved­livosť, lebo on, Bôh, je sud­com. Sélah.
7 Počuj, môj ľude, a budem hovoriť; pozoruj, Iz­raelu, a budem svedčiť proti tebe: Bohom, tvojím Bohom som ja!

späť na Žalmy, 50

Príbuzné preklady Roháček

6 A nebesia budú oznamovať jeho spraved­livosť, lebo on, Bôh, je sud­com. Sélah.

Evanjelický

6 Nebesá hlásať budú Jeho spravod­livosť, lebo Boh sám je sud­com. Sela.

Ekumenický

6 Nebesia hlásajú jeho spravod­livosť, lebo Boh sám je sud­com. — Sela —

Bible21

6 Jeho sprave­dlnost ne­besa zvěstují, vždyť Bůh je soud­ce – on je­diný! sé­la