RoháčekŽalmy50,17

Žalmy 50:17

keď ty nenávidíš káz­ne a za­vr­hol si moje slová za seba?


Verš v kontexte

16 Ale bez­božníkovi hovorí Bôh: Čo tebe do toho, že rozp­rávaš moje ustanovenia a berieš moju sm­luvu do svojich úst,
17 keď ty nenávidíš káz­ne a za­vr­hol si moje slová za seba?
18 Ak vidíš zlodeja, hneď s ním bežíš a s cudzoložník­mi máš svoj podiel.

späť na Žalmy, 50

Príbuzné preklady Roháček

17 keď ty nenávidíš káz­ne a za­vr­hol si moje slová za seba?

Evanjelický

17 keď nenávidíš na­pomenutie a moje slová hádžeš za seba?

Ekumenický

17 ale nenávidíš na­pomenutie a od­mietaš moje slová?!

Bible21

17 Vž­dyť pře­ce ne­chceš dát se poučit, má slova za hlavu jsi za­ho­dil.