RoháčekŽalmy50,16

Žalmy 50:16

Ale bez­božníkovi hovorí Bôh: Čo tebe do toho, že rozp­rávaš moje ustanovenia a berieš moju sm­luvu do svojich úst,


Verš v kontexte

15 A vzývaj ma v deň súženia, vy­trh­nem ťa, a budeš ma oslavovať.
16 Ale bez­božníkovi hovorí Bôh: Čo tebe do toho, že rozp­rávaš moje ustanovenia a berieš moju sm­luvu do svojich úst,
17 keď ty nenávidíš káz­ne a za­vr­hol si moje slová za seba?

späť na Žalmy, 50

Príbuzné preklady Roháček

16 Ale bez­božníkovi hovorí Bôh: Čo tebe do toho, že rozp­rávaš moje ustanovenia a berieš moju sm­luvu do svojich úst,

Evanjelický

16 Lež bez­božnému vraví Boh: Akým právom od­riekaš moje ustanovenia a berieš do úst moju zmluvu,

Ekumenický

16 Bez­božnému však Boh hovorí: Ako to, že od­riekaš moje ustanovenia a berieš do úst moju zmluvu,

Bible21

16 Da­re­báka však Bůh tak­to osloví: „K če­mu odříkáváš moje zákony, mou smlou­vu do úst pro­č be­reš si?